Học phí

Học phí
Ngày đăng: 07/09/2021 04:26 PM

Hệ Thống Trường Mầm Non Việt Âu
QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ

Học phí và các khoản phí khác phụ huynh phải hoàn tất trước thời gia học sinh bắt đầu nhập học và được thanh toán bằng Việt Nam đồng. Phụ huynh đóng học phí tháng tiếp theo từ ngày 20 đến ngày cuối cùng của tháng hiện tại. Khi phụ huynh đóng trễ hạn 5 ngày ( tức sau ngày 05 hàng tháng) phải chịu cộng thêm phí trễ hạn là 5% trên tổng số tiền chưa thanh toán, thời gian chậm trễ không được quá 07 ngày ( tức ngày 12 hàng tháng). Sau ngày 12 hàng tháng Nhà trường có quyền từ chối nhận bé tiếp tục theo học tại trường. Học sinh nhập học trước ngày 15 tính học phí 1 tháng. Sau ngày 15 tính học phí 1/2 tháng, phí bán trú tính theo tuần. Học sinh đã nhập học đóng phí theo tháng sẽ không hoàn lại dưới mọi hình thức    

QUY ĐỊNH VỀ BẢO LƯU, THÔI HỌC VÀ HOÀN PHÍ    

1. Trường hợp trẻ bảo lưu:    

- Phụ huynh cần nộp đơn bảo lưu tối thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của trẻ. Thời gian bảo lưu chỉ có giá trị trong năm học đó. Phí cơ sở vật chất cũng sẽ được bảo lưu (không cần nộp lại) trong năm đó khi trẻ quay trở lại học. Có 2 hình thức bảo lưu như sau:    

+ Bảo lưu giữ chỗ: Phụ huynh đóng 100% học phí (Không bao gồm phí dịch vụ bán trú) cho trẻ trong thời gian bảo lưu. Trẻ sẽ được giữ chỗ tại chính lớp đang học. Chi phí này sẽ không hoàn lại trong mọi trường hợp.     

+ Bảo lưu không giữ chỗ: Phụ huynh không phải đóng phí trong thời gian bảo lưu. Khi quay trở lại học, trẻ có thể được sắp xếp vào lớp khác tương ứng với độ tuổi tùy thuộc vào sĩ số tại thời điểm đó.     

2. Trường hợp trẻ thôi học:    

- Phụ huynh cần nộp đơn xin thôi học tối thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của trẻ. Học phí và các khoản phí khác từ ngày nộp đơn đến hết ngày học cuối cùng trong tháng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.  

- Nếu sau khi thôi học, trẻ xin nhập học lại Nhà trường sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh như đối với học sinh mới. Các khoản phí cũng sẽ tuân theo quy định tài chính của năm học mà trẻ nhập học lại.   

3. Trường hợp hoàn phí:    

- Phụ huynh cần nộp đơn xin hoàn phí tối thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của trẻ. Học phí và các khoản phí khác từ ngày nộp đơn đến hết ngày học cuối cùng trong tháng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.    

- Học phí chỉ được hoàn lại đối với các trường hơp đóng phí theo học kỳ (6, 12 tháng) và đối với các tháng còn lại. Việc hoàn phí không áp dụng với các trường hợp: Đóng học phí theo tháng, sử dụng học bổng hay gói quà tặng ưu đãi    - Đóng học phí theo học kỳ 6 tháng: hoàn trả 60% học phí thực đóng còn lại.    

- Đóng học phí theo học kỳ 12 tháng: hoàn trả 75% học phí thực đóng còn lại    

*** Tương tự với gói liên kết ngân hàng

Lưu ý:    

- Chỉ áp dụng khi học phí chưa học tối thiểu phải còn đủ 3 tháng. Đối với trường hợp học phí chưa học còn dưới 3 tháng sẽ không hoàn tiền mà được bảo lưu hoặc chuyển nhượng (đối tượng chuyển nhượng là Anh/Chị/Em ruột)    

- Đối với trường hợp trẻ đã đóng đầy đủ các khoản phí nhưng thôi học trước ngày nhập học chính thức theo đăng ký ban đầu của phụ huynh chỉ được bảo lưu hoặc chuyển nhượng đối với Anh/Chị/Em ruột, Không được hoàn phí dưới mọi hình thức     

- Phí bán trú được hoàn lại đối với các trường hợp học sinh nghỉ có phép liên tục từ 1 tuần trở lên. Đơn giá hoàn lại tương ứng VND 40,000/ngày. Lịch TẾT Nguyên Đán sẽ được nhà trường thông báo bằng văn bản và là cơ sở để hoàn phí bán trú. Không hoàn phí bán trú đối với các trường hợp sử dụng học bổng hay gói quà tặng ưu đãi     

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ    

- Anh chị em ruột được giảm 5% cho con thứ 2 và giảm 10% cho con thứ 3 trở đi    

- Chiết khấu thanh toán dựa theo chương trình hỗ trợ phí bên trên    

- Khi có nhiều chương trình ưu đãi, trẻ chỉ được áp dụng 01 trong các chương trình ưu đãi tại thời điểm cùng lúc     

QUY ĐỊNH KHÁC    

- Phí dịch vụ bán trú có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm, giá xăng dầu và tùy thuộc vào đơn vị cung cấp. Nhà trường sẽ thông báo trước 30 ngày trước khi chính thức áp dụng    

- Lộ trình tăng phí (nếu có) sẽ được thông báo đến phụ huynh bằng văn bản

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
0906 303 103
Hotline
Zalo